slider
slider
slider
slider

Zaměření a cíle

Status humana se zaměřuje na podporu zachování duševního zdraví starších osob a nemocných se závažným onemocněním. V plánu máme mimo jiné zajištění ubytování pro seniory v příjemné lokalitě s možnostmi aktivního vyžití (procházky v přírodě, kulturní program, atd.). Spektrum služeb pro zpříjemnění života seniorů je velice široké, a proto se budeme snažit o kontinuální doplňování kvalitního programu nabízené pomoci.

Dalším cílem našeho spolku je orientace na poskytování informací praktickým lékařům, nelékařským pracovníkům a veřejnosti v oblasti prevence kolorektálního karcinomu. Vzrůstající výskyt nádorů tlustého střeva a konečníku řadí Českou republiku celosvětově na první místo v počtu pacientů trpících touto nemocí. Spolek Status humana se věnuje tomuto celospolečenskému problému a jeho cílem je zlepšit informovanost českých občanů o prevenci a včasném záchytu nádorů tlustého střeva a rovněž zajistit informovanost o všech možnostech moderní onkologické léčby a její dostupnosti v celé zemi. Bohužel, vědomosti o hrozícím riziku výskytu kolorektálního karcinomu jsou nízké a občané jsou nedostatečně informováni (neznalost příznaků nemoci a možnosti prevence). Naším zájmem je poskytnout pacientům již zmíněné základní informace o této nemoci, o její prognóze a možnostech léčby.

Status humana se v současné době věnuje velmi aktivně projektu "Poznej včas míru svého rizika" aneb včasný záchyt rakoviny tlustého střeva a konečníku. V tomto projektu spolupracujeme s řadou odborníků. Více informací naleznete na webové stránce projektu www.stacitakmalo.cz. Velké poděkování patří Nadaci ČEZ a Nadaci T-SOFT Eternity, kteří projekt podpořili.

V roce 2013 bude Status humana pokračovat v projektu "Poznej včas míru svého rizika" a dále se věnovat projektu a osvětě problematiky onemocnění zvané trombocytopenie. Trombocytopenie je medicínský pojem používaný pro snížení počtu krevních destiček v krvi. Více o projektu na www.trombocytopenie.cz.